THP Opleidingen & trainingen

THP Opleidingen & Trainingen is een samenwerkingsverband van zes zelfstandige bedrijfjes. We weten wat we aan elkaar hebben, wie waar sterk in is. Dit maakt dat we snel kunnen schakelen en acteren als het gaat over opleidingstrajecten waarbij veel mankracht nodig is. Hierdoor zijn we in staat om voor onze klanten hoogwaardige producten te ontwikkelen en uit te voeren.

THP opleidingen en trainingen is een CRKBO gecertificeerd opleidingsinstituut waar trainingen en opleidingen (door) ontwikkeld worden, met de vraag van de klant als startpunt. Onze kracht zit niet bij opleidingen die op de plank liggen, (open inschrijving) maar op het vraaggericht ontwikkelen van cursussen en opleidingen, samen met de klanten. Vaak als onderdeel van een groter verandertraject. Onze cursussen en opleidingen zijn BTW vrij.

Op al onze opleidingen en trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 Afdrukken  E-mail